Barvení palet - impregnace

Pallet Staining - Impregnation

Čtyřstranná hoblovka
H4

Quadrilateral Planing Machine
H4

Čtyřstranná hoblovka EURO 220 (6-ti vřetenová)

Quadrilateral Planing Machine EURO 220 (6 spindle)


Čtyřstranná hoblovka SUPERSET 23A (6-ti vřetenová)

Quadrilateral Planing Machine SUPERSET 23A (6 spindle)

Drtič dřevního odpadu
SD60

Crusher for Wood Waste
SD60

Drtič dřevního odpadu
3400XT Wood Hog

Crusher for Wood Waste
3400XT Wood Hog


Drtič dřevního odpadu
2400X Wood Hog

Crusher for Wood Waste
2400X Wood Hog

Frézovací a vrtací uzel
F-4

Milling and Drilling Node
F-4

Kapovací stanice na balíky řeziva
TPA 120

Crosscut Station on the Package of Timber
TPA 120


Kapovací stanice na balíky řeziva
TGS/P-12

Crosscut Station on the Package of Timber
TGS/P-12

Linka nekonečného spoje
MHZ 1560

Line of Endless Connections
MHZ 1560

Linka nekonečného spoje

Line of Endless Connections


Linka pásové pily

Line of the Band Saw

Linka pro pořez kulatiny
MULTIPRIS 350 MJY142

Log Cutting Line
MULTIPRIS 350 MJY142

Linka pro výrobu KVH a BSH

Line for KVH and BSH


Linka pro výrobu palet DELTA

Palleting Line - Complete DELTA

Linka pro výrobu palet VANDERLOO

Palleting Line - Complete VANDERLOO

Odkorňovač kulatiny
70 35 AA

Debarker of Timber
70 35 AA


Odkorňovač kulatiny
CAMBIO 70 77

Debarker Timber Logs
CAMBIO 70 77

Odkorňovač kulatiny
DEBARKER 640

Debarking line
DEBARKER 640

Pásová pila
Mini Profi 900

Band Saw
Mini Profi 900


Pásová pila
ES 1050 COMPACT

Band Saw
ES 1050 COMPACT

Pásová pila
HPP 800/80

Band Saw
HPP 800/80

Reduktor kořenového náběhu
ODKOR-2-10.3

Reducer of Roots
ODKOR-2-10.3


Rozmítací - omítací pila
RIO 160

Multi Rip - Plastering Saw
RIO 160

Rozmítací pila
PUMA 2

Multi Rip Saw
PUMA 2

Rozmítací pila
PWR 412

Multi Rip Saw
PWR 412


Rozmítací pila

Multi Rip Saw

Rozmítací pila (dvouhřídelová)
GHEPARDO 2

Double Shaft Multirip Saw
GHEPARDO 2

Rozmítací pila (jednohřídelová)
250

One Shaft Multirip Saw
250


Rozprodej strojů

Sale of Machines

Sbíjecí automatický most
PUNTO TM 1-6

Nailing Automatic Bridge
PUNTO TM 1-6

Stroj na loupání sloupků
WP 35

Machine for Peeler
WP 35


Stroj na vypalování znaků
LH-V

Machine to Burning Symbols
LH-V

Sušárna KATRES (dvou-komorová, 2x 230 m2)

Drying Lounge KATRES (two-chamber, 2x 230 m2)

Sušárna KOVOS (jedno-komorová, 1x 40 m2)
RS-10 (jedno-komorová, 1x 40 m2)

Drying Lounge KOVOS (one-chamber, 1x 40 m2)
RS-10 (jedno-komorová, 1x 40 m2)


Úhlová pila
UPD100SK

Angle Saw
UPD100SK

Úhlová zkracovací pila
CT 800

Angle Cross-Cut Saw
CT 800

Zkracovací pila
LH-Z

Cross-Cut Saw
LH-Z


Zkracovací pila
QGS/91-C

Cross-Cut Saw
QGS/91-C